CIF:s vetenskapliga råd granskar och bedömer CIF:s forskningsansökningar

CIF:s vetenskapliga råd

Till Centrum för idrottsforskning är knutet ett vetenskapligt råd som består av tolv ledamöter. Ledamöterna utses av styrelsen efter samråd med Vetenskapsrådet.

Det vetenskapliga rådet har till uppgift att inför styrelsen svara för den vetenskapliga bedömningen av ansökningar om forskningsstöd.

2017 har CIF:s vetenskapliga råd följande sammansättning:

Humaniora/samhällsvetenskap

Kari Fasting (ordf)
Professor i idrottssociologi
Norges Idrottshögskola
kari.fasting@nih.no
Tel +47 232 624 05

Per Gerrevall
Professor i pedagogik
Linnéuniversitetet
per.gerrevall@lnu.se
Tel 0705-68 95 14

Petra Lindfors
Professor i psykologi
Stockholms universitet
pls@psychology.su.se
Tel 08-16 38 93

Jens Ljunggren
Professor i historia
Stockholms universitet
jens.ljunggren@historia.su.se
Tel 08-16 36 64

Fysiologi/medicin/biomekanik

Eva Jansson (ordf)
Professor i fysiologi
Karolinska Institutet
eva.jansson@ki.se
Tel 08-585 815 82

Jens Bojsen-Møller
Professor i biomekanik
Norges Idrottshögskola
jens.bojsen-moller@nih.no
Tel +45 268 540 59

Olli J Heinonen
Professor i hälsa och fysisk aktivitet
Turku universitet
olli.heinonen@utu.fi
Tel +358 233 375 64

Michael Kjær
Professor i idrottsmedicin
Köpenhamns universitet
michaelkjaer@sund.ku.dk
Tel +45 353 160 89

Ortopedi/traumatologi/rehabilitering

Jan Lexell (ordf)
Professor i rehabiliteringsmedicin
Lunds universitet
jan.lexell@med.lu.se
Tel 046-222 19 91

Maria Hagströmer
Docent i fysioterapi
Karolinska Institutet
maria.hagstromer@ki.se
Tel 08-524 888 36

Per Hölmich
Associate professor i ortopedi
Köpenhamns universitet
per.holmich@regionh.dk
Tel +45 206 980 69

Ronny Lorentzon
Professor i ortopedi
lorentzon.r@gmail.com