CIF leds av en styrelse som ska bestå av en ordförande och tretton andra ledamöter

Styrelse

Centrumet leds av en styrelse som består av en ordförande och 13 andra ledamöter. Ordföranden utses av regeringen. Av de övriga ledamöterna utser Gymnastik- och idrottshögskolan en ledamot, Riksidrottsförbundet två ledamöter och följande lärosäten vardera två ledamöter:

  • Lunds universitet efter samråd med Malmö universitet och Linnéuniversitetet
  • Göteborgs universitet efter samråd med Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad
  • Karolinska Institutet efter samråd med Stockholms universitet
  • Örebro universitet efter samråd med Uppsala universitet och Linköpings universitet
  • Umeå universitet efter samråd med Mittuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Högskolan Dalarna

Samtliga ledamöter utses för en tid av högst tre år, denna period 2018-2020.
En vice ordförande utses inom styrelsen.