15 maj varje år lämnar Centrum för idrottsforskning in sin rapport till regeringen

CIF:s regeringsuppdrag

Centrum för idrottsforskning har regeringens uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten. Sedan år 2010 gör CIF årligen fördjupade analyser i ämnen som regeringen bestämmer och genomför en regelbunden och långsiktig statistisk uppföljning av statens idrottsstöd med hjälp av ett indikatorsystem. Statens stöd till idrotten har de senaste åren uppgått till mellan 1,8–2 miljarder kronor per år.

Läs mer

Ladda ner regeringens beslut om uppdraget (pdf, 365 kB)

Regeringsbeslut angående fördjupningsuppdrag 2020 (pdf, 972 kB)
Regeringsbeslut angående fördjupningsuppdrag 2018 (pdf, 756 kB)
Regeringsbeslut angående fördjupningsuppdrag 2017 (pdf, 725 kB)
Regeringsbeslut angående fördjupningsuppdrag 2016 (pdf, 765 kB)
Regeringsbeslut angående fördjupningsuppdrag 2015 (pdf, 52 kB)
Regeringsbeslut angående fördjupningsuppdrag 2014 (pdf, 84 kB)
Regeringsbeslut angående fördjupningsuppdrag 2013 (pdf, 52 kB)
Regeringsbeslut angående fördjupningsuppdrag 2012 (pdf, 42 kB)
Regeringsbeslut angående fördjupningsuppdrag 2011 (pdf, 376 kB)
Regeringsbeslut angående fördjupningsuppdrag 2010 (pdf, 56 kB)

Ladda ner CIF:s rapport Förslag till regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten (pdf, 266 kB)

Läs mer på vår webbplats

Läs allt om CIF:s senast inlämnade regeringsrapport Statens stöd till idrotten – uppföljning 2019

Läs mer på andra webbplatser

Ladda ner utredningen Föreningsfostran och tävlingsfostran SOU 2008:59regeringens hemsida.