Regeringsuppdrag 2017

Regeringen har den 14 december 2016 beslutat om 2017 års regeringsuppdrag. Centrum för idrottsforskning ska genomföra en fördjupad analys av jämställdheten inom idrotten. Analysen ska utgå från det grundläggande målet om kvinnors och mäns lika förutsättningar att utöva motion och idrott. CIF ska bland annat undersöka hur olika idrotters utformning påverkar könsfördelningen bland aktiva och ledare.

Centrum för idrottsforskning ska kartlägga de idrotter som har en stor andel män och stor andel kvinnor, och jämföra dem med idrotter med jämnare könsfördelning bland aktiva och ledare. Analysen ska också omfatta hur resurser fördelas mellan mäns och kvinnors idrottande och motionerande, med särskilt fokus på barn- och ungdomsidrotten.

– Det är mycket positivt att CIF får ett uppdrag att analysera jämställdhetsfrågor inom idrotten. En viktig fråga är givetvis hur resurser fördelas mellan flickor och pojkar, både i barn- och ungdomsidrotten och på elitnivå. Men det är också viktigt att fördjupa vår förståelse för de mekanismer som gör att vissa idrotter uppfattas som mer eller mindre manliga eller kvinnliga. Målet med statens idrottspolitik är att idrotten ska vara lika tillgänglig för alla, och då får inte individers möjligheter och resurser begränsas på grund av föreställningar om genus, säger Johan R Norberg, utredare på CIF.