CIF:s regeringsuppdrag 2012 innebar en fördjupad analys om vad som kännetecknar bra föreningsidrott där barn och ungdomar vill fortsätta idrotta

Regeringsuppdrag 2012

Färre unga föreningsidrottar i dag än för cirka tio år sedan. CIF har på regeringens uppdrag analyserat vad som får de som stannar kvar att vilja fortsätta idrotta.

Centrum för idrottsforskning (CIF) har regeringens uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten. Under år 2012 har CIF gjort en fördjupad analys om vad som kännetecknar bra föreningsidrott som får barn och ungdomar att vilja fortsätta idrotta. Särskild uppmärksamhet har vi ägnat barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. CIF har också analyserat statistik om svensk idrott, till exempel medlemsantal, jämställdhet, folkhälsa och medaljer i mästerskap. Statistiken presenteras med hjälp av ett så kallat indikatorsystem.

Uppföljningens tre slutsatser:

  • Det finns ett stort mervärde i ungas föreningsidrottande – men det finns också en risk att detta mervärde går förlorat eller inte kommer alla till del.
  • Det görs mycket inom idrotten för att få unga att fortsätta föreningsidrotta – men det verkar vara svårt att utmana den traditionella tävlingslogiken.
  • Det råder en konflikt mellan idrottsrörelsens decentraliserade styrmodell och Riksidrottsförbundets möjlighet att upprätthålla ett barnrättsperspektiv i barn- och ungdomsidrotten.

Läs mer

Ladda ner rapporten Statens stöd till idrotten – uppföljning 2012 (pdf, 1 MB)

Läs mer på vår webb

Som en del i uppföljningsuppdraget publicerar CIF även två böcker med målet att öka kunskapen om barn och ungdomars villkor i den svenska idrottsrörelsen: