Idrottens riskzoner (2020)

Personer står på idrottsplan innanför galler

Vad krävs för att säkerställa god styrning i svensk idrott?

Idrottens riskzoner – om vägar till trygg och trovärdig idrott analyserar hur idrottsrörelsen kan förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt.

Forskare, experter och sakkunniga ger perspektiv på hur idrottsrörelsen kan hantera och förebygga ett stort antal aktuella risker, utmaningar och problem – från tystnadskulturer och osunda idrottsmiljöer i barn- och ungdomsidrotten till fusk och kriminalitet inom elitidrotten samt bristande etik i idrottsrörelsens demokratiska processer.

Antologin är en del av Centrum för idrottsforsknings årliga uppföljning av statens stöd till idrotten.

Innehåll

Good Governance – Vad är det, vad är det bra för och hur kommer vi dit? (pdf, 561 kB)
Andreas Bågenholm, Göteborgs universitet

Achieving good governance in international sport organisations (pdf, 755 kB)
Arnout Geeraert, Utrecht universitet

När idrottens och samhällets normsystem kolliderar (pdf, 713 kB)
Johan R Norberg, Centrum för idrottsforskning och Johan Lindholm, Umeå universitet

Att förstå sårbara och osunda idrottsmiljöer inom barn- och ungdomsidrotten – Risker och förhållningssätt för att främja en god idrottskultur (pdf, 698)
Jonas Stier, Mälardalens högskola

Idrottens åtgärder mot sexuella övergrepp och gråzoner (pdf, 621 kB)
Susanne Johansson, Gymnastik- och idrottshögskolan

Otillåten påverkan inom idrotten (pdf, 382 kB)
Anna Jonsson och Karolina Hurve, Brottsförebyggande rådet

Om Aktionsgrupp Idrott och Polisens arbete mot otillåten påverkan inom idrotten (pdf, 316 kB)
Fredrik Gårdare, Polismyndigheten

Svenska idrottsledare på den internationella idrottsarenan – villkor, erfarenheter och möjlighet till inflytande (pdf, 772 kB)
Karolina Bergmark, Christine Dartsch Nilsson & Johan R Norberg,  Centrum för idrottsforskning

Idrottslig bolagisering från ett good governance-perspektiv (pdf, 617 kB)
Johan Lindholm, Umeå universitet

”Följ eller förklara” – Riksidrottsförbundets nya kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar (pdf, 573 kB)
Marie Denitton, Riksidrottsförbundet

Läs mer

Ladda ner hela rapporten (pdf, 1 MB)