Läs mer om CIF:s årliga regeringsuppdrag i våra rapporter

Rapporter

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2019

Ungdomsbarometern

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2018

Idrotten och (o)jämlikheten. I medlemmarnas eller samhällets intresse?

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2017

Resurser, representation och ”riktig” idrott – om jämställdhet inom idrotten (2017)

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2016

De aktiva och De inaktiva (2016)

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2015

Vem håller i klubban – om demokrati och delaktighet i idrottsföreningar (2015)

Föreningen, laget och jaget – 7 perspektiv på idrottens demokratiska effekter (2015)

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2014

Idrottens pris – om idrottens kostnader och medlemskapets betydelse (2014)

Recept för rörelse – 10 berättelser med hög puls (2014)

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2013

I gråzonen – en antologi om idrottens etiska utmaningar (2013)

Etik och ekonomi i idrottsföreningar (2013)

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2012

Spela vidare – en antologi om vad som får unga att fortsätta idrotta (2012)

Dolda utmaningar – om unga idrottare med osynliga funktionsnedsättningar (2012)

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2011

Vem platsar i laget? – En antologi om idrott och etnisk mångfald (2011)

För framtids segrar – en analys av det svenska elitidrottssystemet (2011)

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2010

För barnets bästa – en antologi om idrott ur ett barnrättsperspektiv (2010)

Ett idrottspolitiskt dilemma – unga, föreningsidrotten och delaktigheten (2010)