Läs mer om CIF:s årliga regeringsuppdrag i våra rapporter