De aktiva och de inaktiva – om ungas rörelse i skola och på fritid

Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och ungdomar? Hur mycket rör de sig? Varför är vissa ständigt aktiva medan andra mest sitter stilla? Det är frågor som besvaras och analyseras i den här forskarantologin.

Boken innehåller ny forskning som visar att få når rekommendationen om 60 minuters daglig fysisk aktivitet, som tagits fram för att främja ungas hälsa. Den ger en polariserad bild. Vissa rör sig mycket både i skolan och på fritiden, medan andra inte alls är aktiva. Rapporten ger också vetenskapliga perspektiv på orsaker och konsekvenser av en aktiv eller passiv livsstil.

Rapporten är en del av CIF:s uppföljning av statens stöd till idrotten 2016.

Innehåll

Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och ungdomar? (pdf, 449 kB)
Maria Hagströmer, Karolinska Institutet

Få unga rör sig tillräckligt (pdf, 349 kB)
Gisela Nyberg, Karolinska Institutet

Polarisering av ungas idrottande (pdf, 465 kB)
Suzanne Lundvall & Gunilla Brun Sundblad, Gymnastik- och idrottshögskolan

Mer rörelse i skolan med Bunkeflomodellen (pdf, 345 kB)
Magnus Karlsson, Lunds universitet

Idrott och hälsas styvbarn (pdf, 531 kB)
Peter Åström, Umeå universitet

Att känna sig sämst på idrotten (pdf, 338 kB)
Carolina Lunde, Göteborgs universitet

Läs mer

Ladda ner hela rapporten De aktiva och De inaktiva (pdf, 2 MB)