Läs om CIF:s regeringsuppdrag i våra rapporter

Etik och ekonomi i idrottsföreningar

Etik och ekonomi i idrottsföreningar - omslag

På uppdrag av Centrum för idrottsforskning har analys- och strategiföretaget United Minds undersökt idrottsföreningars ekonomiska situation och deras etiska utmaningar i frågor som handlar om ekonomi. Studien består av intervjuer av idrottsledare och experter samt en större enkät riktad till kassörer i idrottsföreningar. Sammanlagt 5 480 kassörer besvarade enkäten.

Läs mer

Ladda ner hela rapporten (pdf, 3,6 MB)

Ladda ner frågorna som United Minds har ställt till kassörerna (pdf, 167 kB)