För barnets bästa – en antologi om idrott ur ett barnrättsperspektiv

Omslag För barnets bästa

I CIF:s uppdrag att följa upp effekterna av statens idrottspolitik ingick att under 2010 göra en fördjupad analys av i vilken utsträckning idrottens barn- och ungdomsverksamhet beaktar och främjar ett barnrättsperspektiv.

Antologin innehåller tio bidrag av författare med bakgrund i olika kunskapsområden. Områden som tas upp är:

  • Internationell forskning
  • Selektion
  • Synen på tävlan
  • Kön
  • Funktionsnedsättning
  • Behov av fysisk aktivitet
  • Hälsorisker
  • Rätten att uttrycka sina åsikter och bli lyssnad på
  • Rätten till fritid
  • Barnkonventionens möjligheter

Läs mer

Ladda ner hela antologin (pdf 1, MB)
Ladda ner ett kapitel från artikeln Skador hos unga idrottare (pdf, 524 kB)

Läs mer på andra webbplatser

För att köpa antologin i bokform besök SISU Idrottsböckers webbplats.