Idrotten och (o)jämlikheten – I medlemmarnas eller samhällets intresse?

Bokomslag med bild föreställande en sliten hörnflagga

Rapporten är en analys av ojämlikheten inom föreningsidrotten. Den belyser hur förutsättningarna att föreningsidrotta skiljer sig åt mellan barn och ungdomar i Sverige beroende på inkomst, utbildningsbakgrund, härkomst, kön och bostadsort. Boken ger också perspektiv på hur idrottsrörelsen arbetar med jämlikhetsfrågor, och på dess förmåga att hantera komplexa samhällsproblem.

Rapporten är en del av CIF:s uppföljning av statens stöd till idrotten 2018.

Innehåll

Idrotten och (o)jämlikheten – en introduktion (pdf, 283 kB)
Johan R Norberg, utredare Centrum för idrottsforskning

Ungas idrottande – inte bara en klassfråga (pdf, 547 kB)
Bengt Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan

Ojämlikheten i föreningsidrotten (pdf, 570 kB)
Stig Elofsson, Ulf Blomdahl, Karolina Bergmark, Linda Lengheden & Magnus Åkesson, Ung livsstil

Idrottsrörelsens dubbla uppdrag (pdf, 422 kB)
Olov Wolf-Watz, Strategirådet

Midnattsfotboll – ett svar eller symptom på ojämlikhet? (pdf, 592 kB)
Magnus Dahlstedt & David Ekholm, Linköpings universitet

Jämlik idrott och funktionsnedsättningar (pdf, 510 kB)
Susanna Geidne, Örebro universitet & Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle

För vilka föreningar är jämlikhet viktigt? (pdf, 349 kB)
Cecilia Stenling & Josef Fahlén, Umeå universitet

Nyanländas etablering i idrottsrörelsen (pdf, 511 kB)
Jonas Arnoldsson, Lillemor Lindell, Peter Mattsson & Jenny Svender, Riksidrottsförbundet

Läs mer

Ladda ner hela rapporten (pdf, 2 MB)