Statens stöd till idrotten – uppföljning 2010

Omslag huvudrapporten 2010

I denna rapport ges en sammanfattande analys av barnrättsperspektivet inom idrotten. Dessutom presenteras CIF:s övergripande uppföljning av statens idrottsstöd utifrån ett indikatorsystem.

Läs mer

Ladda ner hela rapporten (pdf, 1 MB)
Sammanfattning och övergripande slutsatser av huvudrapporten (pdf, 551 kB)