Statens stöd till idrotten – uppföljning 2011

Omslag huvudrapporten 2011

Den 16 maj 2012 redovisade Centrum för idrottsforskning årets uppföljning av statens stöd till idrotten till idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.

I huvudrapporten presenteras CIF:s övergripande uppföljning av det statliga idrottsstödets effekter med utgångspunkt i ett indikatorsystem. Uppföljningen tar sin utgångspunkt i motiven till statens stöd till idrotten såsom dessa preciserats i förordning om statsbidrag till idrottsverksamhet.

I huvudrapporten presenteras unik statistik om allt från barnidrott till jämställdhet i styrelser och medaljer i mästerskap. Statistiken har CIF sammanställt från olika organisationer och myndigheter, till exempel Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté och Statistiska centralbyrån.

Huvudrapporten innehåller också en sammanfattning och övergripande slutsatser om de två fördjupningsstudierna om:

  • Det samlade elitstödets utformning och verkan
  • Delaktighet och etnisk mångfald inom idrotten

Läs mer

Ladda ner hela rapporten (pdf, 2 MB)
Sammanfattning och övergripande slutsatser av huvudrapporten (pdf, 509 kB)