Läs mer om CIF:s årliga regeringsuppdrag i våra rapporter

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2012

Omslag huvudrapporten 2012

Rapporten Statens stöd till idrotten – uppföljning 2012 innehåller en fördjupad analys av vad som kännetecknar bra föreningsidrott som får barn och ungdomar att vilja fortsätta idrotta. I rapporten presenterar och analyserar Centrum för idrottsforskning även statistik om svensk idrott med hjälp av ett så kallat indikatorsystem. Statistiken rör till exempel medlemsantal, jämställdhet, folkhälsa och medaljer i mästerskap.

Läs mer

Ladda ner hela rapporten (pdf, 1 MB)
Sammanfattning och övergripande slutsatser av huvudrapporten (pdf, 483 kB)