Läs mer om CIF:s årliga regeringsuppdrag i våra rapporter

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2013

Statens stöd till idrotten - uppföljning 2013

Rapporten Statens stöd till idrotten – uppföljning 2013 presenterades för regeringen i maj 2014 och innehåller en fördjupad analys av vad som kännetecknar god etik inom idrotten. I rapporten presenterar och analyserar Centrum för idrottsforskning även statistik om svensk idrott med hjälp av ett så kallat indikatorsystem. Statistiken rör till exempel medlemsantal, jämställdhet, folkhälsa och medaljer i mästerskap.

Läs mer

Ladda ner hela rapporten (pdf, 1 MB)
Sammanfattning och övergripande slutsatser av huvudrapporten (pdf, 187 kB)