Statens stöd till idrotten – uppföljning 2018

Huvudrapporten_framsida

Inkomst, utbildningsnivå, bakgrund och bostadsort har stor betydelse för hur mycket barn och ungdomar föreningsidrottar. Det är oförenlig med idrottsrörelsens egen värdegrund om idrott för alla, visar Centrum för idrottsforsknings årliga uppföljning av statens stöd till idrotten.

Rapporten sammanfattar 2018 års uppföljning av statens stöd till idrotten. CIF har på regeringens uppdrag analyserat betydelsen av socioekonomiska faktorer för människors idrottande och motionerande.

Rapporten innehåller även en analys av idrottspolitikens utveckling och idrottsrörelsens stora utmaning att balansera två delvis oförenliga uppdrag, det vill säga att verka i de egna medlemmarnas och i samhällets intresse.

Här finns dessutom ett omfattande statistiskt material där CIF beskriver och analyserar utvecklingen inom föreningsidrotten och svenska folkets motionsvanor.

Läs mer

Ladda ner hela rapporten (pdf, 1,5 MB)
Sammanfattning och övergripande slutsatser (pdf, 291 kB)