Signering med bankID

16 juni, 2020

Nytt i CIF:s ansökningssystem är att ansökan ska signeras digitalt med bankID och det ska göras innan ansökningssystemet stänger kl 17.00 den 15 september.

Genom att signera ansökan digitalt intygar den sökande att det förvaltande organet godkänt sitt åtagande att stödja den aktuella forskningen samt att ställa anställning, lokaler och utrustning till förfogande. Prefekt eller motsvarande som är kontaktperson för det förvaltande organet ska inte signera utan anges endast med namn, titel samt e-postadress.

Om du saknar möjlighet att skaffa bankID kontakta oss på cif@gih.se.

Läs regler och anvisningar om att söka forskningsbidrag

Publicerad i Nyheter