Stora skillnader i statens LOK-stöd

13 maj, 2015

Centrum för idrottsforskning har analyserat fördelningen av det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) till landets idrottsföreningar. LOK-stödet baseras på antalet deltagare och antalet träningstillfällen i barn- och ungdomsidrotten. En jämförelse mellan kommuner visar stora skillnader. Högst aktivitetsnivå och därmed mest stöd per ungdom går till medelstora och socioekonomiskt välmående städer och förortskommuner, särskilt i Stockholms- och Skåneregionen. Minst pengar får föreningar i små kommuner i mer glest bebyggda delar av landet.

– Detta beror på att stödet fördelas till de föreningar och orter där störst aktivitet finns, säger Johan R Norberg, utredare på Centrum för idrottsforskning.

Här kan du se hur mycket statligt stöd din kommun får per idrottande ungdom.

Taggar:
Publicerad i Nyheter