Doktorandtjänst

CIF:s styrelse har vid möte 2018-06-19 beslutat att möjligheten att söka lönemedel till doktorandtjänst tas bort i 2019 års utlysning.

Det går bra att söka bidrag till doktorandprojektet i form av lönemedel och driftsmedel i ansökan till projektbidrag P2019.

CIF:s styrelse gör i stället inom ramen för 2019 års utlysningen en extra satsning på forskare som nyligen disputerat. CIF kommer att bevilja fler forskare lönemedel inom ramen för utlysningen ”nydisputerade”.

Läs regler och anvisningar för projektbidrag.