Forskning om NSAID och styrketräning

Featured Video Play Icon

2 mars, 2017

Tommy Lundberg, forskare på Karolinska institutet är delfinansierad av Centrum för idrottsforskning. Tommy Lundbergs forskning handlar om anti-inflammatoriska läkemedel och hur ett dagligt intag av dessa påverkar proteintillväxt. Anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs) tillhör de mest konsumerade läkemedlen i världen och idrottare tar ofta NSAID för att lindra ömhet och värk i samband med träning och tävling. Det har påvisats att intag av NSAID i samband med styrketräning kan hämma muskelns proteinsyntes och satellitcellsaktivering. Det finns därmed skäl att tro att NSAID hämmar muskeltillväxt och styrkeutveckling.

Syftet med projektet är därför att studera effekter av NSAID på skelettmuskelns träningsprestation, proteinsyntes och anpassning till styrketräning. Läs mer om Tommy Lundberg och hans forskning på Karolinska Institutet

Publicerad i Nyheter - startsida