Träffpunkt Idrott 18-20 november 2014

20 augusti, 2014

CIF är medarrangör till Träffpunkt Idrott som arrangeras i Göteborg 18-20 november 2014. En av dagarna kommer att ha temat Politik och ekonomi. Fokus blir att belysa idrotten ur ett samhällsperspektiv. Det handlar om idrottens ekonomiska förutsättningar, behovet av samverkan och de ekonomiska effekterna. Var finns idrotten i samhällsdebatten?

På programmet

Idrottens etiska utmaningar – är good governance lösningen?

Dopning, uppgjorda matcher, huliganism, läktarvåld och hårt uppskruvade elitsatsningar inom barnidrotten är bara några exempel på etiska utmaningar inom idrotten. Kan good governance vara en lösning? Centrum för idrottsforskning har på regeringens uppdrag gjort en analys av vad som kännetecknar god etik inom idrotten. Johan R Norberg, utredare vid Centrum för idrottsforskning presenterar resultaten. Därefter följer ett samtal med forskare och experter.

Framtidens idrottsföreningar

RF arrangerar en workshop om Framtidens idrottsföreningar – om att möta morgondagens behov utan att tappa kärnvärdena.

Elitidrottens krav på anläggningar

SKL bjuder in till en diskussion om hur kommunerna ska förhålla sig elitidrottens krav på anläggningar.

Mötesplats

Träffpunkt Idrott är en mötesplats för alla som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa. Med avstamp i IDA- och BAD-mässan utvecklas nu Träffpunkt Idrott vidare till en opinionsbildande arena där aktörer och intressenter i branschen möts för att skapa kontakter och diskutera framtiden.

Aktiviteterna och programmet kring Träffpunkt Idrott utformas i samverkan med riksaktörerna Sveriges Kommuner och Landsting, Riksidrottsförbundet, Centrum för idrottsforskning, Sveriges fritids- och kulturchefsförening, Svensk Badbransch och Sveriges Badmästareförbund samt de lokala aktörerna Västsvenska Idrottsförbundet och Göteborgs Stad Idrott och föreningsförvaltning.

Läs mer på andra webbplatser

Läs mer om konferensen på Träffpunkt Idrotts webbplats

Taggar: , , , ,
Publicerad i Nyheter