Träffpunkt Idrott

29 februari, 2016

CIF arrangerar ett seminarium på Träffpunkt Idrott med temat Bidrar idrottsrörelsen till demokratisk fostran och delaktighet bland befolkningen?

Under 2015 har Centrum för idrottsforskning och Ramböll Management Consulting på regeringens uppdrag undersökt i vilken utsträckning idrottsrörelsens medlemmar deltar i föreningarnas demokratiska processer och i vilken utsträckning medlemskapet ger kunskap och förståelse för demokratiska processer i samhället.

Uppdraget presenteras under seminariet och Johan R Norberg leder ett samtal med anledning av det. Medverkande är Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, Sofia Petersson, Ramböll Management Consulting, Erik Söderberg, ordförande Skolidrottsförbundet, Susanne Wallman Lundåsen docent statsvetenskap Ersta Sköndal högskola och Mittuniversitetet. Seminariet äger rum den 16 mars i Göteborg.

Träffpunkt Idrott är Nordens ledande mötesplats för beslutsfattare, påverkare och innovatörer inom idrott, bad, anläggning, fritid och folkhälsa. Träffpunkt Idrotts övergripande teman är anläggning, idrottspolitik och evenemang.

Läs mer om konferensen

 

Taggar:
Publicerad i Nyheter