Välkommen till Unga forskare presenterar …

24 september, 2015

Centrum för idrottsforskning (CIF) bjuder in till utvärderingsseminarium av de doktorander och nydisputerade som har sin tjänst delfinansierad av CIF. Utvärderingen sker för att kunna ta beslut om finansiering i ytterligare två år.

Tid

14 oktober 2015 kl 09.45 -13.35

Plats

Lokal 1504 (1 tr upp i huvudbyggnaden), Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm

Program

kl 09.45-10.15
Gränsöverskridanden och queera handlingar inom idrotten
Eva Linghede, Gymnastik- och idrottshögskolan
Handledare: Håkan Larsson

kl 10.20-10.50
Sportfallskärmshoppning: skärmens öppningschock i ett biomekaniskt perspektiv
Anton Westman, Karolinska institutet

kl 10.55-11.25
Kroppens validitet
Katarina Schenker, Linnéuniversitetet

kl 11.25-12.30 Lunch

kl 12.30-13.00
Akillesruptur – vilka mekanismer spelar roll för full återhämtning?
Annelie Brorsson, Göteborgs universitet
Handledare: Jón Karlsson

kl 13.05-13.35
När det inte räcker med en främre korsbandsskada (ACL) – bilaterala ACL-skador eller graftruptur
Anne Fältström, Linköpings universitet
Handledare: Joanna Kvist

Ingen föranmälan krävs.

VÄLKOMMEN!

Taggar:
Publicerad i Nyheter