Unga rör sig för lite visar unik studie

24 maj, 2017

Endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når rekommendationen om fysisk aktivitet. Det visar den första nationella studie som använt rörelsemätare. Allra minst rör sig flickor på gymnasiet. Den 10 maj presenterades CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten för regeringen.

För att få positiva hälsoeffekter bör unga ägna minst 60 minuter per dag åt pulshöjande motion och träning, enligt rekommendationer antagna av Svenska läkaresällskapet. I det ingår allt från att cykla till skolan, lek på raster till tävlingsidrott på fritiden.

Med hjälp av rörelsemätare (accelerometrar) har nu idrottsforskare mätt hur mycket, och med vilken intensitet, som svenska barn och ungdomar rör sig under en vecka. Det är den första nationella studien i sitt slag. I undersökningen deltog närmade 1 700 elever från 51 skolor, cirka 800 bar mätarna tillräckligt länge för att kunna analyseras. Eleverna gick i årskurs 5 och 8 i grundskolan samt gymnasiets årskurs 2.

Gymnasieflickor minst aktiva

Majoriteten nådde inte hälsorekommendationen om fysisk aktivitet. Det är ett resultat som bekräftar vad tidigare studier befarat, enligt Gisela Nyberg, forskare på Karolinska Institutet som genomfört undersökningen i samarbete med Livsmedelsverket.

Mest aktiva var de yngsta pojkarna. Minst aktiva var de äldsta flickorna på gymnasiet. Så få som 14 procent rörde sig tillräckligt i den gruppen. Gymnasieeleverna tillbringade dessutom närmare 80 procent av sin tid stillasittande. Det gällde både flickor och pojkar.

– Studien visar att vi behöver öka den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar. Konsekvenserna blir annars sämre hälsa på både kort och lång sikt, säger Gisela Nyberg.

Resultaten speglar tidigare forskning som visar att ungas fysiska aktivitet avtar med åldern. Och att särskilt tonårsflickor rör sig betydligt mindre än vad de borde för sin hälsas skull.

Den 10 maj 2017 presenterades CIF 2016 års uppföljning av statens stöd till idrotten för regeringen.

Läs mer

Läs mer om resultaten i 2016 års uppföljning av statens stöd till idrotten

Ta del av Gisela Nybergs studie i antologin De aktiva och de inaktiva

Publicerad i Nyheter - startsida