Ungdomar föreningsidrottar allt mindre

12 maj, 2016

Den nedåtgående trenden i barn och ungdomars föreningsidrottande håller i sig. Även under 2014 minskade aktivitetsnivån mätt i antalet deltagartillfällen i det lokala aktivitetsstödet. Det gäller för både pojkar och flickor, särskilt äldre ungdomar. Flickor 17–20 år föreningsidrottar minst.

Centrum för idrottsforskning gör varje år en uppföljning av statens stöd till idrotten. I regeringsuppdraget ingår att analysera statistiska trender inom föreningsidrotten.

En indikator är aktivitetsnivån bland unga 7–20 år. Mellan år 2004 och 2014 har antalet deltagartillfällen i den åldersgruppen minskat med drygt 6,8 miljoner registrerade tillfällen. Det motsvarar en minskning på närmare tolv procent. Som en jämförelse har den totala andelen av landets 7–20-åringar minskat med knappt fem procent under samma period.

Störst tapp bland flickor

Sedan år 2008 har minskningen varit kraftig. Det gäller särskilt bland äldre ungdomar 17–20 år. Tydligast är nedgången bland flickor i samma åldersgrupp, men redan i åldern 13–16 år går det att skönja ett minskat deltagande bland flickor.

– Det behövs mer forskning om varför ungdomar föreningsidrottar i allt mindre utsträckning. Vi vet inte om unga rör sig mindre eller om de väljer att träna i andra former, till exempel på gym, säger Johan R Norberg, utredare vid Centrum för idrottsforskning.

Gymnastik ökar

De flesta stora idrotter tappar. Ridsport visar den starkaste nedåtgående trenden tillsammans med basket och friidrott. Undantaget är Svenska Gymnastikförbundet som går emot trenden och redovisar en kraftigt ökad aktivitet i sina föreningar. Truppgymnastik är den gren som ökar mest. Noterbart är också att förbundet har valt att satsa på nya grenar, till exempel Parkour. Det har lockat många pojkar till en annars flickdominerad idrott.

Sveriges största folkrörelse

Samtidigt är idrotten fortsatt landets största folkrörelse, inte minst bland unga. En beräkning visar att cirka 154 000 barn och ungdomar dagligen deltar i idrottsföreningarnas aktiviteter.

Under 2016 har Centrum för idrottsforskning regeringens uppdrag att närmare studera de minst aktiva barn och ungdomarna i Sverige. Rapporten presenteras den 12 maj 2017.

Läs mer

Läs hela rapporten Statens stöd till idrotten – uppföljning 2015 (pdf, 2308 kB)

Läs allt om årets regeringsrapport från Centrum för idrottsforskning

 

Taggar: , ,
Publicerad i Nyheter