Välkommen till nätverksträff för doktorander!

3 oktober, 2014

CIF bjuder in till höstens doktorandnätverksträff. 16-17 oktober kommer höstens träff att genomföras med temat Skriftlig presentation av forskning – både vetenskapligt och populärvetenskapligt. Något ur programmet: Skrivande som en kreativ och utforskande process, Skrivande som färdighet och tankeverktyg och Hur kan vi utvecklas som skribenter? Träffen innehåller föreläsningar som varvas med workshops med praktiska övningar för ett bättre skrivande. Sista anmälningsdag är 8 oktober.

Presentation av föreläsare

Liselotte Englund är fil dr i journalistik och masskommunikation, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap samt verksam vid ämnet Riskhantering vid Karlstads universitet. Är kursledare för en universitetsgemensam forskarutbildningskurs i populärvetenskaplig kommunikation. Liselotte har en bakgrund som journalist, bland annat vid Sveriges Radio. Huvudsakligt bevakningsområde var under många år hälsa och medicin (bland annat vid P1:s Vetenskapsredaktion) men hon har också arbetat för Radiosporten. Har ett idrottsligt förflutet som aktiv och ledare inom alpint, samt arbetat både ideellt och professionellt inom idrottsrörelsen.

Jenny Helin har en post doc vid Uppsala Universitet Campus Gotland. Jenny forskar om dialog i organisationer och är även väldigt intresserad av frågor rörande metod och akademiskt skrivande. Hennes senaste bok är The Oxford Handbook of Process Philosophy and Organization Studies och i början på nästa år ger hon ut Skrivande om skrivande.

Susanne Pelger är doktor i genetik, lärare i biologi och matematik, och arbetar med högskolepedagogisk utbildning, utveckling och forskning vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. “Min forskning är tvärvetenskaplig och handlar om kommunikation och lärande i den högre utbildningen. Särskilt intresserar jag mig för hur studenter utvecklar sin förmåga att skriva och tala om sitt ämne och hur kommunikationsträningen kan bidra till deras ämnesförståelse”.

Johan Pihlblad är redaktör för tidningen Svensk Idrottsforskning och Centrum för idrottsforsknings antologier och rapporter. Johan arbetar också med information/kommunikation på CIF. Han har en bakgrund som journalist och som gymnasielärare i samhällskunskap och historia.

Läs mer och anmäl dig här

 

Taggar:
Publicerad i Nyheter