Skip to main content

Barn i föreningsidrotten

Rapporter om ämnet

Två fotbollsspelande killar på en asfaltsplan. Med texten Uppföljning av statens stöd till idrotten 2010
Årtal:
2010
I denna rapport ges en sammanfattande analys av barnrättsperspektivet inom idrotten. Dessutom presenteras CIF:s övergripande uppföljning av statens idrottsstöd utifrån ett indikatorsystem.
Barn i föreningsidrotten
Friidrottares ben och fötter sedda bakifrån på löparbanan. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2011.
Årtal:
2011
Den 16 maj 2012 redovisade Centrum för idrottsforskning årets uppföljning av statens stöd till idrotten till idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.
Statens stöd till idrotten
Internationell konkurrenskraft
Socioekonomi och bakgrund
Delaktighet
Barn i föreningsidrotten
Parasport
En basebollspelare. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2012.
Årtal:
2012
Rapporten Statens stöd till idrotten – uppföljning 2012 innehåller en fördjupad analys av vad som kännetecknar bra föreningsidrott som får barn och ungdomar att vilja fortsätta idrotta. I rapporten presenterar och analyserar Centrum för idrottsforskning även statistik om svensk idrott med hjälp av ett så kallat indikatorsystem. Statistiken rör till exempel medlemsantal, jämställdhet, folkhälsa och medaljer i mästerskap.
Statens stöd till idrotten
Barn i föreningsidrotten
Idrott och funktionsnedsättning
Friidrottare med regnbågsfärgade naglar. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2013
Årtal:
2013
Rapporten Statens stöd till idrotten – uppföljning 2013 presenterades för regeringen i maj 2014 och innehåller en fördjupad analys av vad som kännetecknar god etik inom idrotten. I rapporten presenterar och analyserar Centrum för idrottsforskning även statistik om svensk idrott med hjälp av ett så kallat indikatorsystem. Statistiken rör till exempel medlemsantal, jämställdhet, folkhälsa och medaljer i mästerskap.
Statens stöd till idrotten
Good governance och etik
Barn i föreningsidrotten
Dopning
Matchfixning
En hög av firande hockeyspelare på isen. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2014.
Årtal:
2014
Idrotten når många i Sverige – men tillgängligheten till idrott och motion varierar mellan olika grupper. Det konstaterar CIF i regeringsrapporten Statens stöd till idrotten – uppföljning 2014.
Barn i föreningsidrotten
Socioekonomi och bakgrund
Tjejlag samlas för pepp. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2017.
Årtal:
2017
CIF:s fördjupade analys av jämställdheten inom idrotten visar att mycket arbete återstår innan kvinnor och mäns förutsättningar är jämställda inom idrotten. Den visar också att idrottsrörelsen har allt att vinna på att fördela makt, inflytande och resurser mer jämställt. Jämställdhet är inte bara en rättvisefråga – det är också en väg till framgångsrik idrottsutveckling.
Statens stöd till idrotten
Jämställdhet
Barn i föreningsidrotten