Skip to main content

Aktivitetsnivåer i föreningsidrotten

Rapporter om ämnet

Framsida rapport
Årtal:
2022
Centrum för idrottsforskning har på regeringens uppdrag analyserat coronapandemins effekter på barn- och ungdomsidrotten. CIF:s analys från 2021 års uppföljning visar att totalt sett minskade aktivitetsnivån med tio procent under pandemins första år. Men idrotterna påverkades väldigt olika. Vissa drabbades hårt, medan andra var helt opåverkade.
Anläggningar
Aktivitetsnivåer i föreningsidrotten
Ekonomi
Basebollspelare. Med texten Spela vidare.
Årtal:
2013
Färre barn och ungdomar föreningsidrottar i dag jämfört med för cirka tio år sedan. Den här antologin handlar om varför vissa unga slutar föreningsidrotta – och varför andra stannar kvar. Vi har låtit sju svenska idrottsforskare ge sin syn på vad som kännetecknar bra föreningsidrott för unga. Boken vänder sig till alla som arbetar med att utforma framtidens barn- och ungdomsidrott vare sig du är idrottsledare, politiker, tjänsteman eller student.

Spela vidare är en del av Centrum för idrottsforsknings uppföljning av statens stöd till idrotten 2012.
Aktivitetsnivåer i föreningsidrotten
Bild på trasig hörnflagga och texten Idrotten och ojämlikheten
Årtal:
2019
Rapporten är en analys av ojämlikheten inom föreningsidrotten. Den belyser hur förutsättningarna att föreningsidrotta skiljer sig åt mellan barn och ungdomar i Sverige beroende på inkomst, utbildningsbakgrund, härkomst, kön och bostadsort. Boken ger också perspektiv på hur idrottsrörelsen arbetar med jämlikhetsfrågor, och på dess förmåga att hantera komplexa samhällsproblem.

Rapporten är en del av CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten.
Socioekonomi
Mångfald och integration
Aktivitetsnivåer i föreningsidrotten
De aktiva och De inaktiva
Årtal:
2017
Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och ungdomar? Hur mycket rör de sig? Varför är vissa ständigt aktiva medan andra mest sitter stilla? Det är frågor som besvaras och analyseras i den här forskarantologin.
Aktivitetsnivåer i föreningsidrotten
Motion och hälsa

Kunskapsområden

En stor andel barn och ungdomar i Sverige föreningsidrottar. Men under flera år har aktivitetsnivån minskat i alla åldersgrupper. Störst nedgång finns bland äldre ungdomar. Coronapandemin innebar en kraftig minskning i aktivitet i vissa idrotter.