Skip to main content

Delaktighet

Rapporter om ämnet

Ett dragkampslag tävlar. Med texten statens stöd til idrotten, uppföljning 2015.
Årtal:
2016
Centrum för idrottsforsknings fördjupade analys av demokratin i idrotten visar att man kan lära sig mycket om demokrati av att delta idrottsföreningarnas demokratiska processer. Men eftersom få medlemmar deltar bör man tona ned förväntningarna på idrotten som en bred demokratiskola.
Delaktighet
Ett dragkampslag som håller på att tävla. Med texten Föreningen, laget och jaget.
Årtal:
2016
I antologin Föreningen, laget och jaget ger forskare och experter sju olika perspektiv på föreningsidrottens demokratiska effekter.
Delaktighet
Två killar spelar fotboll på en asfaltsplan. Med texten Ett idrottspolitiskt dilemma.
Årtal:
2011
Kultursociolog Mats Trondman har på CIF:s uppdrag studerat ungas delaktighet inom idrotten. Han konstaterar att det finns stora grupper som har förhållandevis lågt inflytande över sitt eget idrottande – men att det även finns goda möjligheter att stärka deras delaktighet.

Lösningen ligger i att förverkliga de idéer som redan finns formulerade i idrottsrörelsens gemensamma idédokument Idrotten vill, det vill säga främja ungas medbestämmande och ansvar, tillvarata deras egna erfarenheter, verka för mångfald och integration och så vidare.

Kort sagt: om idrottsrörelsen förverkligar vad idrotten vill, så kan den bli än mer framgångsrik än vad den redan är.

Rapporten är en del av CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten 2010.
Delaktighet