Skip to main content

Idrott och funktionsnedsättning

Rapporter om ämnet

En basebollspelare. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2012.
Årtal:
2012
Rapporten Statens stöd till idrotten – uppföljning 2012 innehåller en fördjupad analys av vad som kännetecknar bra föreningsidrott som får barn och ungdomar att vilja fortsätta idrotta. I rapporten presenterar och analyserar Centrum för idrottsforskning även statistik om svensk idrott med hjälp av ett så kallat indikatorsystem. Statistiken rör till exempel medlemsantal, jämställdhet, folkhälsa och medaljer i mästerskap.
Statens stöd till idrotten
Barn i föreningsidrotten
Idrott och funktionsnedsättning
Två killar spelar fotboll på en asfaltsplan. Med texten för barnets bästa.
Årtal:
2010
I CIF:s uppdrag att följa upp effekterna av statens idrottspolitik ingick att under 2010 göra en fördjupad analys av i vilken utsträckning idrottens barn- och ungdomsverksamhet beaktar och främjar ett barnrättsperspektiv.
Barn i föreningsidrotten
Trygg idrott
Selektering
Delaktighet
Idrott och funktionsnedsättning
Simmare som dyker i en simbassäng. Med texten Dolda utmaningar.
Årtal:
2012
Dolda utmaningar är en skrift som ger inspiration, tips och råd om hur man bemöter barn och ungdomar med till exempel adhd och Aspergers syndrom inom idrotten. De är personer som i många fall har svårt att kontrollera sin energi och som upplever idrotten intensivare än andra. Skriften innehåller intervjuer med ungdomar, deras föräldrar, forskare inom psykiatrin och med idrottsledare. Den riktar sig till idrottsledare, föräldrar och alla som arbetar för att ge alla barn och ungdomar en möjlighet att hitta sin idrott och att utvecklas i sin förening.

Dolda utmaningar är en del av Centrum för idrottsforsknings uppföljning av statens stöd till idrotten 2012.
Barn- och ungdomsidrott
Idrott och funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning
Barn i föreningsidrotten

Kunskapsområden

Under år 2012 har CIF gjort en fördjupad analys om vad som kännetecknar bra föreningsidrott som får barn och ungdomar att vilja fortsätta idrotta. Särskild uppmärksamhet har vi ägnat barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.