Skip to main content

Trygg idrott

Kunskapsområden

Inom idrottsrörelsen finns exempel på miljöer där barn och ungdomar far illa. Hur kan man få syn på, förstå, förändra och förebygga dessa osunda idrottsmiljöer? Webbinariet ger dig verktyg att jobba med frågorna i din förening eller ditt förbund.

Medverkande:
• Jonas Stier – Professor i socialt arbete, Mälardalens högskola.
• Susanne Johansson – Lektor i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan.
• Malin Träff – Barn- och ungdomsansvarig, Riksidrottsförbundet.
• Johan R Norberg – Utredare vid Centrum för idrottsforskning.
Idrotten i Sverige behöver förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt. Det är slutsatsen i regeringsrapporten Idrottens riskzoner – om vägar till trygg och trovärdig idrott som offentliggjordes den 19 april 2021.

– Svensk idrott borde vara i frontlinjen i dessa frågor, men vi har snarare hamnat på efterkälken, säger Johan R Norberg, utredare på Centrum för idrottsforskning.
Inom idrottsrörelsen finns exempel på miljöer där barn och ungdomar far illa. Det visar Centrum för idrottsforskning i en regeringsrapport. Hur kan ledare, föräldrar, föreningar och förbund få syn på, förstå, förändra och förebygga dessa osunda idrottsmiljöer? 

Rapporter om ämnet

Omslag till rapporten Idrottens riskzoner. Bild på personer som står på en upplyst fotbollsplan bakom staket
Årtal:
2020
Idrottens riskzoner – om vägar till trygg och trovärdig idrott analyserar hur idrottsrörelsen kan förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt.
Good governance och etik
Barn i föreningsidrotten
Trygg idrott
Etiska utmaningar
Två killar spelar fotboll på en asfaltsplan. Med texten för barnets bästa.
Årtal:
2010
I CIF:s uppdrag att följa upp effekterna av statens idrottspolitik ingick att under 2010 göra en fördjupad analys av i vilken utsträckning idrottens barn- och ungdomsverksamhet beaktar och främjar ett barnrättsperspektiv.
Barn i föreningsidrotten
Trygg idrott
Selektering
Delaktighet
Idrott och funktionsnedsättning
Bild med personer som står vid sidan av en upplyst fotbollsplan och texten Statens stöd till idrotten - uppföljning 2020
Årtal:
2020
Centrum för idrottsforsknings rapport från 2020 års uppföljning visar att svensk idrott måste förbättra sin styrning, sin öppenhet och sitt demokratiska funktionssätt. Genom att verka för en god styrning kan svensk idrott bibehålla sin trovärdighet och sin autonomi.
Barn- och ungdomsidrott
Barn i föreningsidrotten
Ledarskap för barn och unga
Trygg idrott
Good governance och etik
Statens stöd till idrotten