Skip to main content

Träning, motion och hälsa

Rapporter om ämnet

Kvinna tränar på utegym med texten Recept för rörelse
Årtal:
2014
Att vara stillasittande är farligt för hälsan. Trots det rör sig många svenskar för lite. Om trenden inte vänder varnar forskare även för kraftigt stigande sjukvårdskostnader.
Träning, motion och hälsa
Fysisk inaktivitet
Kvinna som joggar. med texten Ungdomsbarometern
Årtal:
2019
Synen på idrott och motion skiljer sig från tidigare generationer. Att träna och idrotta är viktigt för många av dagens ungdomar. Men långtifrån alla gör det för att tävla och bli duktig i en viss idrott. Många gör det snarare för hälsans skull.
Träning, motion och hälsa
Barn i föreningsidrotten
Statens stöd 2019
Årtal:
2019
Ett hälsosamt och fysiskt aktivt liv är viktigt för allt fler ungdomar. Trots det minskar föreningsidrottandet. En stor grupp väljer istället andra träningsformer. Satsa mer på hälsa och motionsidrott och mindre på tävling och talangutveckling. Då kan föreningar vända utvecklingen, konstaterar CIF i rapporten.
Träning, motion och hälsa
Barn i föreningsidrotten
Statens stöd till idrotten
Delaktighet
De aktiva och De inaktiva
Årtal:
2016
Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och ungdomar? Hur mycket rör de sig? Varför är vissa ständigt aktiva medan andra mest sitter stilla? Det är frågor som besvaras och analyseras i den här forskarantologin.
Aktivitetsnivåer
Skolämnet idrott och hälsa
Träning, motion och hälsa
Barn- och ungdomsidrott
Fysisk inaktivitet

Kunskapsområden

Ett hälsosamt och fysiskt aktivt liv är viktigt för allt fler ungdomar. Trots det minskar föreningsidrottandet i alla åldrar. En stor outnyttjad rekryteringsbas med träningsintresserade väljer bort föreningsidrotten, visar en rapport från Centrum för idrottsforskning som publicerades maj 2020.
Här har vi samlat kunskap inom idrottens område. Det kan vara resultat från forskningsprojekt, kunskap från CIF:s regeringsuppdrag, artiklar eller statistik.