Skip to main content

Ledarskap för barn och unga

Rapporter om ämnet

Basebollspelare. Med texten Spela vidare.
Årtal:
2012
Färre barn och ungdomar föreningsidrottar i dag jämfört med för cirka tio år sedan. Den här antologin handlar om varför vissa unga slutar föreningsidrotta – och varför andra stannar kvar. Vi har låtit sju svenska idrottsforskare ge sin syn på vad som kännetecknar bra föreningsidrott för unga. Boken vänder sig till alla som arbetar med att utforma framtidens barn- och ungdomsidrott vare sig du är idrottsledare, politiker, tjänsteman eller student.

Spela vidare är en del av Centrum för idrottsforsknings uppföljning av statens stöd till idrotten 2012.
Barn- och ungdomsidrott
Ledarskap för barn och unga
Bild med personer som står vid sidan av en upplyst fotbollsplan och texten Statens stöd till idrotten - uppföljning 2020
Årtal:
2020
Centrum för idrottsforsknings rapport från 2020 års uppföljning visar att svensk idrott måste förbättra sin styrning, sin öppenhet och sitt demokratiska funktionssätt. Genom att verka för en god styrning kan svensk idrott bibehålla sin trovärdighet och sin autonomi.
Barn- och ungdomsidrott
Barn i föreningsidrotten
Ledarskap för barn och unga
Trygg idrott
Good governance och etik
Statens stöd till idrotten