Skip to main content

Internationell konkurrenskraft

Rapporter om ämnet

Friidrottares ben och fötter sedda bakifrån på löparbanan. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2011.
Årtal:
2011
Den 16 maj 2012 redovisade Centrum för idrottsforskning årets uppföljning av statens stöd till idrotten till idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.
Statens stöd till idrotten
Internationell konkurrenskraft
Socioekonomi och bakgrund
Delaktighet
Barn i föreningsidrotten
Parasport
Friidrottares ben sedda bakifrån när de springer på en löparbana. Med texten För framtids segrar.
Årtal:
2011
Elitidrott var länge något som staten inte ville lägga sig i. Först år 2009 slog regeringen fast ett mål för elitidrottspolitiken och satsade samtidigt 212 miljoner kronor på elitidrotten. Nu tvingar den internationella utvecklingen både staten och idrottsrörelsen att välja väg.
Elitidrott
Elitidrott och studier
Idrottsskador
Internationell konkurrenskraft
Parasport
Ekonomi

Kunskapsområden

År 2011 gjorde CIF en analys av det svenska elitidrottssystemet. Johan R Norberg är utredare och huvudförfattare till studien "För framtids segrar". Här svarar han på frågor om rapporten.