Skip to main content

Parasport

Kunskapsområden

Parasport är idrott för personer med funktionsnedsättning. Vissa idrotter organiseras av Parasport Sverige, andra av övriga specialidrottsförbund. Sverige har tidigare haft stora framgångar internationellt. Under 2000-talet har svenska parasportare har fått det allt svårare att hävda sig mot idrottare från andra länder. Det visar inte minst resultaten i Paralympics.

Rapporter om ämnet

Friidrottares ben och fötter sedda bakifrån på löparbanan. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2011.
Årtal:
2011
Den 16 maj 2012 redovisade Centrum för idrottsforskning årets uppföljning av statens stöd till idrotten till idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.
Statens stöd till idrotten
Internationell konkurrenskraft
Socioekonomi och bakgrund
Delaktighet
Barn i föreningsidrotten
Parasport
Friidrottares ben sedda bakifrån när de springer på en löparbana. Med texten För framtids segrar.
Årtal:
2011
Elitidrott var länge något som staten inte ville lägga sig i. Först år 2009 slog regeringen fast ett mål för elitidrottspolitiken och satsade samtidigt 212 miljoner kronor på elitidrotten. Nu tvingar den internationella utvecklingen både staten och idrottsrörelsen att välja väg.
Elitidrott
Elitidrott och studier
Idrottsskador
Internationell konkurrenskraft
Parasport
Ekonomi