Skip to main content

Jämställdhet

Rapporter om ämnet

Tjejlag samlas för pepp. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2017.
Årtal:
2017
CIF:s fördjupade analys av jämställdheten inom idrotten visar att mycket arbete återstår innan kvinnor och mäns förutsättningar är jämställda inom idrotten. Den visar också att idrottsrörelsen har allt att vinna på att fördela makt, inflytande och resurser mer jämställt. Jämställdhet är inte bara en rättvisefråga – det är också en väg till framgångsrik idrottsutveckling.
Statens stöd till idrotten
Jämställdhet
Barn i föreningsidrotten
Två pingisspelare med texten Resurser, representation och riktig idrott
Årtal:
2017
Centrum för idrottsforskning visar i denna antologi att mycket arbete återstår innan kvinnor och mäns förutsättningar är jämställda inom idrotten. Idrottsrörelsen har allt att vinna på att fördela makt, inflytande och resurser mer jämlikt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män – det är en fråga om demokrati, rättvisa och positiv idrottsutveckling.
Jämställdhet

Kunskapsområden

CIF:s fördjupade analys 2017 visar att vägen till en jämställd idrottsrörelse alltjämt är lång. På de flesta nivåer inom idrotten är kvinnors och mäns deltagande, förutsättningar och villkor olika, och ökningen av kvinnor inom idrotten går långsamt.