Skip to main content

Socioekonomi och bakgrund

Rapporter om ämnet

Friidrottares ben och fötter sedda bakifrån på löparbanan. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2011.
Årtal:
2011
Den 16 maj 2012 redovisade Centrum för idrottsforskning årets uppföljning av statens stöd till idrotten till idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.
Statens stöd till idrotten
Internationell konkurrenskraft
Socioekonomi och bakgrund
Delaktighet
Barn i föreningsidrotten
Parasport
En hög av firande hockeyspelare på isen. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2014.
Årtal:
2014
Idrotten når många i Sverige – men tillgängligheten till idrott och motion varierar mellan olika grupper. Det konstaterar CIF i regeringsrapporten Statens stöd till idrotten – uppföljning 2014.
Barn i föreningsidrotten
Socioekonomi och bakgrund
Trasig hörnflagga på en idrottsplats. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2018
Årtal:
2018
Inkomst, utbildningsnivå, bakgrund och bostadsort har stor betydelse för hur mycket barn och ungdomar föreningsidrottar. Det är oförenlig med idrottsrörelsens egen värdegrund om idrott för alla, visar Centrum för idrottsforsknings årliga uppföljning av statens stöd till idrotten.
Barn i föreningsidrotten
Socioekonomi och bakgrund
Delaktighet
Jämlikhet
Publik med händer upp i luften. Med texten Vem platsar i laget?
Årtal:
2011
I arbetet med att öka delaktigheten bland personer med utländsk bakgrund tenderar idrottsrörelsen att betrakta dessa människor som en grupp som ska integreras. Istället bör fokus ligga på allas vår rätt att få vara med i den idrottsliga gemenskapen, visar en studie från Centrum för idrottsforskning.
Delaktighet
Socioekonomi och bakgrund
Bild på trasig hörnflagga och texten Idrotten och ojämlikheten
Årtal:
2018
Rapporten är en analys av ojämlikheten inom föreningsidrotten. Den belyser hur förutsättningarna att föreningsidrotta skiljer sig åt mellan barn och ungdomar i Sverige beroende på inkomst, utbildningsbakgrund, härkomst, kön och bostadsort. Boken ger också perspektiv på hur idrottsrörelsen arbetar med jämlikhetsfrågor, och på dess förmåga att hantera komplexa samhällsproblem.

Rapporten är en del av CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten.
Jämlikhet
Socioekonomi och bakgrund