Skip to main content

Statens stöd till idrotten

Rapporter om ämnet

Omslag på rapporten om Idrottsanläggningar. Bild på trappa i fotbollsläktare
Årtal:
2021
CIF har på regeringens uppdrag genomfört en analys av förekomsten och behovet av ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för idrott och andra former av hälsofrämjande fysisk aktivitet.
Anläggningar
Statens stöd till idrotten
Friidrottares ben och fötter sedda bakifrån på löparbanan. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2011.
Årtal:
2011
Den 16 maj 2012 redovisade Centrum för idrottsforskning årets uppföljning av statens stöd till idrotten till idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.
Statens stöd till idrotten
Internationell konkurrenskraft
Socioekonomi och bakgrund
Delaktighet
Barn i föreningsidrotten
Parasport
En basebollspelare. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2012.
Årtal:
2012
Rapporten Statens stöd till idrotten – uppföljning 2012 innehåller en fördjupad analys av vad som kännetecknar bra föreningsidrott som får barn och ungdomar att vilja fortsätta idrotta. I rapporten presenterar och analyserar Centrum för idrottsforskning även statistik om svensk idrott med hjälp av ett så kallat indikatorsystem. Statistiken rör till exempel medlemsantal, jämställdhet, folkhälsa och medaljer i mästerskap.
Statens stöd till idrotten
Barn i föreningsidrotten
Idrott och funktionsnedsättning
Friidrottare med regnbågsfärgade naglar. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2013
Årtal:
2013
Rapporten Statens stöd till idrotten – uppföljning 2013 presenterades för regeringen i maj 2014 och innehåller en fördjupad analys av vad som kännetecknar god etik inom idrotten. I rapporten presenterar och analyserar Centrum för idrottsforskning även statistik om svensk idrott med hjälp av ett så kallat indikatorsystem. Statistiken rör till exempel medlemsantal, jämställdhet, folkhälsa och medaljer i mästerskap.
Statens stöd till idrotten
Good governance och etik
Barn i föreningsidrotten
Dopning
Matchfixning
Ett dragkampslag tävlar. Med texten statens stöd til idrotten, uppföljning 2015.
Årtal:
2015
Centrum för idrottsforsknings fördjupade analys av demokratin i idrotten visar att man kan lära sig mycket om demokrati av att delta idrottsföreningarnas demokratiska processer. Men eftersom få medlemmar deltar bör man tona ned förväntningarna på idrotten som en bred demokratiskola.
Statens stöd till idrotten
Idrottsrörelsens roll i samhället
Delaktighet
Idrottsrörelsens ekonomi
En tom gymnastiksal. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2016.
Årtal:
2016
Få unga i Sverige når hälsorekommendationen om 60 minuters daglig fysisk aktivitet. Det visar 2016 års uppföljning av statens stöd till idrotten. Rapporten innehåller analyser kring orsaker, konsekvenser och förslag på åtgärder.
Statens stöd till idrotten
Fysisk inaktivitet
Skolämnet idrott och hälsa