Skip to main content

Idrottsrörelsens ekonomi

Rapporter om ämnet

Framsida rapport
Årtal:
2021
Centrum för idrottsforskning har på regeringens uppdrag analyserat coronapandemins effekter på barn- och ungdomsidrotten. CIF:s analys från 2021 års uppföljning visar att totalt sett minskade aktivitetsnivån med tio procent under pandemins första år. Men idrotterna påverkades väldigt olika. Vissa drabbades hårt, medan andra var helt opåverkade.
Aktivitetsnivåer
Barn- och ungdomsidrott
Elitidrott
Idrottsrörelsens ekonomi
Coronapandemin
Ekonomi
Ett dragkampslag tävlar. Med texten statens stöd til idrotten, uppföljning 2015.
Årtal:
2015
Centrum för idrottsforsknings fördjupade analys av demokratin i idrotten visar att man kan lära sig mycket om demokrati av att delta idrottsföreningarnas demokratiska processer. Men eftersom få medlemmar deltar bör man tona ned förväntningarna på idrotten som en bred demokratiskola.
Statens stöd till idrotten
Idrottsrörelsens roll i samhället
Delaktighet
Idrottsrörelsens ekonomi
Senap- och ketchupflaska vid en korvkiosk. Med texten Etik och ekonomi.
Årtal:
2013
På uppdrag av Centrum för idrottsforskning har analys- och strategiföretaget United Minds undersökt idrottsföreningars ekonomiska situation och deras etiska utmaningar i frågor som handlar om ekonomi. Studien består av intervjuer av idrottsledare och experter samt en större enkät riktad till kassörer i idrottsföreningar. Sammanlagt 5 480 kassörer besvarade enkäten.

Rapporten är en del av CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten 2013.
Good governance och etik
Etiska utmaningar
Idrottsrörelsens ekonomi
Ekonomi

Kunskapsområden

Idrott kostar allt mer för barn och ungdomar i Sverige. Eftersom möjligheterna att idrotta redan är ojämnt fördelade kommer ökade kostnader att förstärka den ojämlikheten. Det konstaterar Centrum för idrottsforskning i en regeringsrapport från 2015.