Skip to main content

Good governance och etik

Rapporter om ämnet

Friidrottare med regnbågsfärgade naglar. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2013
Årtal:
2013
Rapporten Statens stöd till idrotten – uppföljning 2013 presenterades för regeringen i maj 2014 och innehåller en fördjupad analys av vad som kännetecknar god etik inom idrotten. I rapporten presenterar och analyserar Centrum för idrottsforskning även statistik om svensk idrott med hjälp av ett så kallat indikatorsystem. Statistiken rör till exempel medlemsantal, jämställdhet, folkhälsa och medaljer i mästerskap.
Statens stöd till idrotten
Good governance och etik
Barn i föreningsidrotten
Dopning
Matchfixning
Omslag till rapporten Idrottens riskzoner. Bild på personer som står på en upplyst fotbollsplan bakom staket
Årtal:
2020
Idrottens riskzoner – om vägar till trygg och trovärdig idrott analyserar hur idrottsrörelsen kan förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt.
Good governance och etik
Barn i föreningsidrotten
Trygg idrott
Etiska utmaningar
Senap- och ketchupflaska vid en korvkiosk. Med texten Etik och ekonomi.
Årtal:
2013
På uppdrag av Centrum för idrottsforskning har analys- och strategiföretaget United Minds undersökt idrottsföreningars ekonomiska situation och deras etiska utmaningar i frågor som handlar om ekonomi. Studien består av intervjuer av idrottsledare och experter samt en större enkät riktad till kassörer i idrottsföreningar. Sammanlagt 5 480 kassörer besvarade enkäten.

Rapporten är en del av CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten 2013.
Good governance och etik
Etiska utmaningar
Idrottsrörelsens ekonomi
Ekonomi
Bild på friidrottare i tävlingsdräkt och regnbågsmålade naglar. Med texten I gråzonen
Årtal:
2013
Idrotten står inför många utmaningar och problem. Dopning, korruption, uppgjorda matcher, huliganism och kriminell infiltration är endast några exempel som bryter mot idrottens etiska principer och därmed även underminerar idrottens samhällslegitimitet. I den här boken ger 17 forskare och sakkunniga sina perspektiv på aktuella idrottsetiska frågor.

Rapporten är en del av CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten.
Good governance och etik
Etiska utmaningar
Dopning
Matchfixning
Bild med personer som står vid sidan av en upplyst fotbollsplan och texten Statens stöd till idrotten - uppföljning 2020
Årtal:
2020
Centrum för idrottsforsknings rapport från 2020 års uppföljning visar att svensk idrott måste förbättra sin styrning, sin öppenhet och sitt demokratiska funktionssätt. Genom att verka för en god styrning kan svensk idrott bibehålla sin trovärdighet och sin autonomi.
Barn- och ungdomsidrott
Barn i föreningsidrotten
Ledarskap för barn och unga
Trygg idrott
Good governance och etik
Statens stöd till idrotten

Kunskapsområden

Idrotten i Sverige behöver förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt. Det är slutsatsen i regeringsrapporten Idrottens riskzoner – om vägar till trygg och trovärdig idrott som offentliggjordes den 19 april 2021.

– Svensk idrott borde vara i frontlinjen i dessa frågor, men vi har snarare hamnat på efterkälken, säger Johan R Norberg, utredare på Centrum för idrottsforskning.