Skip to main content

Tidningen Svensk Idrottsforskning

Pappersutgåvan av Svensk Idrottsforskning gavs ut av Centrum för idrottsforskning 1992-2015.

Från december 2015 finns tidningen Idrottsforskning.se som en digital sajt för dig som vill läsa de senaste rönen och den viktigaste kunskapen från idrottsforskningens olika områden. Här hittar du pålitlig forskningsbaserad kunskap om idrott, hälsa och träning, ofta kompletterad med konkreta tips och råd.

Kontakta redaktionen på Idrottsforskning.se om vill läsa en artikel som gavs ut mellan 1992 och 2015 från tidningen Svensk Idrottsforskning.