Skip to main content

CIF:s organisation

CIF är en statlig organisation och har Gymnastik- och idrottshögskolan som huvudman, där också CIF:s kansli har sina lokaler.

CIF:s styrelse består av en ordförande som är utsedd av regeringen samt tretton ledamöter utsedda av svenska lärosäten.

Till CIF är knutet ett vetenskapligt råd som har till uppgift att bedöma CIF:s forskningsansökningar.