Skip to main content

Styrelse

Centrum för idrottsforskning leds av en styrelse som består av en ordförande och 13 andra ledamöter. Ordföranden utses av regeringen. Av de övriga ledamöterna utser Gymnastik- och idrottshögskolan en ledamot, Riksidrottsförbundet två ledamöter och följande lärosäten vardera två ledamöter:
  • Lunds universitet efter samråd med Malmö universitet och Linnéuniversitetet
  • Göteborgs universitet efter samråd med Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad
  • Karolinska Institutet efter samråd med Stockholms universitet
  • Örebro universitet efter samråd med Uppsala universitet och Linköpings universitet
  • Umeå universitet efter samråd med Mittuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Högskolan Dalarna

Samtliga ledamöter utses för en tid av högst tre år. En vice ordförande utses inom styrelsen.

CIF:s styrelse 2021-2023

Styrelseledamöter
Suppleanter