Skip to main content

CIF:s vetenskapliga råd

Till Centrum för idrottsforskning är knutet ett vetenskapligt råd som består av tolv ledamöter. Ledamöterna utses av styrelsen efter samråd med Vetenskapsrådet. Det vetenskapliga rådets uppgift är att göra den vetenskapliga bedömningen av forskningsansökningar.

CIF:s vetenskapliga råd

Grundläggande och tillämpad biologisk vetenskap
Humaniora, samhällsvetenskap och beteendevetenskap
Idrottsmedicin
Organisation, samverkan och nätverk