Våra webbplatser

Förutom denna sajt driver Centrum för idrottsforskning några fler webbplatser.

Idrottsforskning.se

Idrottsforskning.se är en populärvetenskaplig webbtidning för dig som jobbar ideellt eller professionellt med idrott, hälsa och träning. Vi publicerar de senaste rönen och den viktigaste kunskapen från idrottsforskningens olika områden.

Idrottsstatistik.se

Idrottsstatistik.se är en sajt med analyser och samlad statistik om motion och idrott i Sverige. Statistiken bygger på data från bland annat Riksidrottsförbundet, Statistiska centralbyrån och Folkhälsomyndigheten.