Skip to main content

En deltagarbaserade aktionsstudie med fokus på hållbar utveckling inom idrottslärarutbildningen

Sammanfattning

Denna deltagarbaserade aktionsstudie undersöker hur kollaborativt lärande kan användas för att identifiera pedagogiska, didaktiska och innehållsliga förändringar för att stärka koppling till lärande för hållbar utveckling inom ramen för idrottslärarutbildningen.

Projektet tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 och består av två delstudier. Syftet är att undersöka hur utbildning för hållbar utveckling återspeglas i kurser inom idrottslärarutbildningen, samt vad och hur lärarutbildare uppfattar perspektiv på hållbarhetsfrågor inom idrottslärarutbildningens inriktningskurser.

Projektet bidrar med ökad kunskap om förändringsprocesser och på vilka sätt ett hållbarhetsorienterat lärandeperspektiv kan användas för att utveckla idrottslärarutbildningen, samt aktiviteter inom föreningsidrotten.