Skip to main content

Film: Seminarier

Centrum för idrottsforskning anordnar regelbundet seminarier om idrott och fysisk aktivitet. Se våra inspelade event.

Svensk elitidrott vid ett vägskäl – presentation av en regeringsrapport

Centrum för idrottsforskning har analyserat elitidrottens villkor och förutsättningar. Både svenska och internationella forskare och experter medverkar i studien. Se utredaren Johan R Norberg presentera slutsatserna och möjliga vägar framåt för svensk elitidrott. 
Inspelad 16 april 2024.

Almedalen 2023: Idrottens och friluftslivets rumsliga förutsättningar – vem bryr sig?

Platsers utformning för idrott och friluftsliv är avgörande för möjligheten och viljan till fysisk aktivitet. Men vem bör bry sig? Vilka utmaningar står vi inför? Vem borde bry sig och om vad? På detta föredrag med avslutande panelsamtal under Almedalen 2023 diskuteras de utmaningar och möjligheter vi står inför.
Inspelad 30 juni 2023.

Idrottspsykologi för unga idrottare

Lägg grunden för ett framgångsrikt och hälsosamt idrottsliv. Hur kan ledare stötta unga att prestera och må bra i tävlingssituationer och under press? Lyssna till forskare i idrottspsykologi och barn- och ungdomsansvarig på Riksidrottsförbundet. 
Del 3 i seminarieserien Bra barnidrott. Inspelad 30 november 2022.

Så ökar du ungas delaktighet i idrotten

Ungas delaktighet i idrotten behöver öka, visar forskningsrapport. Ta del av resultaten och ett spännande samtal mellan forskare och representanter från föreningar och förbund.
Del 2 i seminarieserien Bra barnidrott. Inspelad 28 september 2022.

Bygg barns inre motivation – föreläsning Sanna Nordin Bates

Förbund, föreningar och ledare behöver arbeta aktivt för att skapa och bibehålla lusten hos unga. Hur gör man det praktiskt för att få fler att fortsätta längre med sin idrott?
Del 1 i seminarieserien Bra barnidrott. Inspelad 8 juni 2022. 
Se hela seminariet i en otextad version.

Idrottsanläggningar i dag och i morgon – sammanfattning

Behovet av idrottsanläggningar är en het idrottspolitisk fråga. Går det att bygga anläggningar för både föreningar och motionärer? Ny rapport från CIF ger perspektiv och djup i anläggningsfrågan. Se CIF:s utredare presentera resultaten.
Inspelad 28 april 2022.
Se hela seminariet med forskare och experter i en otextad version.

Så förebygger du osunda idrottsmiljöer för unga

Hur kan ledare, föräldrar, föreningar och förbund få syn på, förstå, förändra och förebygga osunda idrottsmiljöer?
Inspelad 18 november 2021.

Äldre seminarier utan undertexter

Svenska idrottsledare på den internationella arenan – Hundratals svenska idrottsledare har uppdrag i internationella idrottsförbund. Hur ser deras förutsättningar ut, hur når de framgång och vad möter de för utmaningar?