Skip to main content

Estetiska prestationskulturer: om perfektionism, övergrepp och skador

Sammanfattning

Vi avser undersöka emotionella övergrepp inom estetiska prestationskulturer. Till projektet kommer vi att rekrytera deltagare på hög nivå från estetiska aktiviteter (t.ex. gymnastik, konståkning, balett) till intervjuer och enkäter. I intervjustudien utforskar vi uppfattningar om och erfarenheter av vad som karaktäriserar estetiska prestationskulturer, och i vilken mån de upplevs främja eller förebygga övergrepp. I enkätstudien utforskar vi eventuella samband mellan perfektionistiska miljöer och förekomsten av emotionella övergrepp, samt om dessa aspekter gör det mera sannolikt att utövare tränar och tävlar även när de är skadade eller har andra fysiska problem. Genom sådan ökad kunskap bidrar vi till framtida möjligheter att främja välmående och hållbarhet i estetiska prestationskulturer.