Skip to main content

Lära och undervisa i ridning. En studie av inkludering och lärande i ridsport

Sammanfattning

I Svenska Ridsportförbundets policydokument anges att ridsporten ska vara inkluderande. Trots det visar forskning att barn och ungdomsträning kan i än högre grad arbeta med inkludering och pedagogiskt perspektiv på idrott. I projektet utforskas ridsport ur ett pedagogiska perspektiv, dvs hur unga ryttare upplever ridlektionerna ur ett inkluderande och lärande perspektiv och vilka didaktiska överväganden instruktörer gör när de planerar och genomför ridlektioner. Studien genomförs med observationer och intervjuer med unga ryttare och ridlärare på ridskolor. I analysen av det empiriska materialet används ett sociokulturellt perspektiv. Studien ska bidra med kunskap för utbildning så att unga ryttare kan känna sig trygga och delaktiga och utveckla sina färdigheter inom ridsport.