Skip to main content

Utmattning, immunfunktion and sjukdomsincidens hos idrottare

Sammanfattning

Utmattningssyndrom (utbrändhet) är ett växande folkhälsoproblem. WHO har nyligen inkluderat utmattningssyndrom i sin internationella klassificering av sjukdomar. Idrotten har dock förbisett detta problem, speciellt gällande risk för infektioner. Vi kommer därför att dels undersöka sjukdomsincidens hos idrottare med symptom på utbrändhet och dels över tid undersöka utbrändhet och förändringar i biomedicinska markörer för immunfunktion. Att betona att utbrändhet kan leda till en ökad sjukdomsrisk kommer att uppmuntra idrottsförbund och andra aktiva aktörer att vidta preventiva åtgärder. Dessutom kommer resultaten att hjälpa till att belysa möjliga mekanismer som underbygger dessa effekter och kan därför informera framtida studier som syftar till att förebygga dessa problem.